Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας είναι συμβεβλημένη ως ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ με τον ΕΟΠΥΥ, για την εκτέλεση «ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΥ»,

Η εταιρεία μας είναι συμβεβλημένη ως ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ με τον ΕΟΠΥΥ, για την εκτέλεση «ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΥ», ώστε να τυγχάνουν οι ασθενείς προκαταβολικά της προβλεπόμενης αποζημίωσης από τον οργανισμό.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να καλύψει ο ΕΟΠΥΥ το προβλεπόμενο από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας κόστος, είναι :

 • Να επισκεφθείτε τον οφθαλμίατρό σας για ηλεκτρονική έκδοση της «ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΥ» (Κατηγορία: Διάφορα Υλικά, Κωδικός Υλικού: 00007 <ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ>),
 • Να λάβετε, επί της γνωματεύσεως, σφραγίδα και ημερομηνία Ελεγκτή Ιατρού,
 • Να μας την προσκομίσετε εντός του χρόνου διαρκείας της.

H αντικατάσταση του τεχνητού οφθαλμού, προβλέπεται:

Μέχρι την ηλικία των 6 ετών κάθε 6 μήνες.

Μέχρι τα 12 έτη κάθε χρόνο και μέχρι τα 18 έτη κάθε 2 χρόνια.

Στους ενήλικες κάθε 5 χρόνια.

Το εργαστήριό μας υπόκειται σε ετήσιες επιθεωρήσεις του Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας που τηρεί και κατέχει τα παρακάτω πιστοποιητικά.

TUV NORD

       Πιστοποιητικό: Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας
σύμφωνα με το Πρότυπο
ΙSO 9001: 2015

TUV HELLAS

       Πιστοποιητικό: Σύστημα Διαχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
13485:16 Ιατροτεχνολογικά Προιόντα – Συστήματα Διαχείρησης Ποιότητας-
Απαιτήσεις για Κανονιστικούς Σκοπούς, στο πεδίο εφαρμογής:

 • Κατασκευή και Πώληση Οφθαλμικών Προθέσεων.
 • Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προιόντων στον
  Τομέα της Οφθαλμολογίας,
 • Χειρουργικής και Προσθετικής.
  (Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρείται ο σχεδιασμός των προιόντων.)

 

TUV NORD

Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα μς την Υπ. Αποφ. 1348/04 στο πεδίο :
Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προιόντων στον
Τομέα της Οφθαλμολογίας, Χειρουργικής και Προσθετικής.

 

Λοιπές πιστοποιήσεις:

GS1 Association Greece

Πιστοποιητικό : Αρ. Μητρώου 3236

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αριθμός Μητρώου: ΕΠ 457 05 2020

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών πόρων
Αρ. Φακέλου 39/1467
«Τήρηση προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την νόμιμη λειτουργία εργαστηρίου
κατασκευής οφθαλμικών προθέσεων επί της οδού Αχαρνών 17 Κηφισιά.»

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά διασφαλίζουν στους πελάτες μας:

 • την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών,

 • την ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των υλικών μας,

 • την διακρίβωση του εξοπλισμού του εργαστηρίου,

 • την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του χώρου και του εξοπλισμού.