Παιδική Οφθαλμική Πρόθεση ή Κέλυφος

0%

    Η εκ γενετής μικροφθαλμία – ανοφθαλμία, το ρετινοβλάστωμα, τα ατυχήματα αλλά και άλλες, πιό σπάνιες αιτίες, μπορεί να καταστήσουν αναγκαίο για ένα παιδί να φορέσει οφθαλμική πρόθεση ή κέλυφος.

    Στην αποκατάσταση του οφθαλμικού κόγχου στην περίπτωση των βρεφών και των παιδιών πρωταρχική μας μέριμνα είναι η δημιουργία οφθαλμικών προθέσεων (ή κέλυφος κερατοειδούς) σύμφωνα με την ανάπτυξη του παιδιού, περιορίζοντας την ασυμμετρία και επιτυγχάνοντας την πλέον δυνατή ομοιόμορφη διαμόρφωση του κόγχου και της βλεφαρικής δομής.