Οφθαλμίατροι

 

Ενδοκογχικά Εμφυτεύματα

Ενδοκογχικά εμφυτεύματα SU-POR του οίκου PORIFEROUS LLC, USA

Διαμορφωτής Κολπωμάτων (Conformer)

Εφαρμόζεται από τον οφθαλμίατρο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης (εκκένωσης ή εξόρυξης).

Προστατευτικό Κερατοειδούς (Corneal Shield).

Προστασία του κερατοειδούς και του σκληρού χιτώνα του οφθαλμού σε συγκεκριμένες επεμβάσεις (δεν ενδείκνυται για επεμβάσεις laser).

Δακτύλιος Συμβλεφάρου (Symblepharon ring)

Εφαρμόζεται από τον οφθαλμίατρο σε ειδικά περιστατικά για την αποφυγή συμφύσεων.