Μάρτιος 2017

Μάρτιος 2017

Διαθέτοντας όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ο Άρης Βασσαρδάνης συνεβλήθει με τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να τυγχάνουν οι ασθενείς προκαταβολικά της προβλεπόμενης αποζημίωσης από τον...