Ιούνιος 2023

Ιούνιος 2023

Συμμετοχή στο 56o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο του 2023. Συναντηθήκαμε με πολλούς οφθαλμίατρους συζητώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην οφθαλμική πλαστική καθώς και άλλα ενδιαφέροντα...
Νοέμβριος 2022

Νοέμβριος 2022

Συμμετοχή στη φθινοπωρινή συνάντηση της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου. (ΟΦ.Ε.Δ.Ε.Π.)