Παρουσίαση σε Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμολογίας της μη χειρουργικής ενδεδειγμένης λύσης στην περίπτωση συρρίκνωσης του ανοφθαλμικού κόγχου. Ήτοι την εφαρμογή ειδικού Διαμορφωτή Κολπωμάτων με στόχο την σταδιακή διάνοιξη των συμφύσεων.