Συμμετοχή στη φθινοπωρινή συνάντηση της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου. (ΟΦ.Ε.Δ.Ε.Π.)